Productsamenstelling : Bleektoevoegers - poeder

Familie: Textielwas
Familie onderafdeling: Bleektoevoegers
Product: Bleektoevoegers - poeder

Familie Type
Bandbreedte (%)
AlkaliteitsbronNatriumcarbonaat0 - 50
BleekversterkersTAED0 - 15
Enymen0- 1
Oppervlakteactieve stoffen (oas)

Anionogene oas
Niet-ionogene oas

0 - 5
0 - 5
Optische witmiddelen0- 1
OxidatiemiddelenBleekmiddelen op basis van zuurstof20 - 60
Vulmiddelbalans tot 100
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français