Productsamenstelling : Bleektoevoegers - vloeibaar

Familie: Textielwas
Familie onderafdeling: Bleektoevoegers
Product: Bleektoevoegers - vloeibaar

Familie Type
Bandbreedte (%)
Optische witmiddelen0- 1
Waterbalans tot 100
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français