FAQ

  Ingrediënten

  1. Veroorzaakt het dagelijks gebruik van schoonmaaksprays astma?
   Nee. In het algemeen ondersteunt het wetenschappelijk bewijs dit idee niet. Voordat een product op de markt komt, worden er volledige veiligheidsbeoordelingen uitgevoerd. Fabrikanten garanderen dat hun producten veilig zijn voor gebruik door strenge tests en door te zorgen voor 'gemakkelijk op te volgen' instructies. Klik hier voor meer informatie over risicobeoordeling.
  2. Zijn de enzymen die gebruikt worden in was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten veilig?

   Ja. Het huidige gebruik van enzymen in was- en reinigingsmiddelen betekent geen gevaar voor de gezondheid van consumenten. Dit is goed gedocumenteerd in gepubliceerde onderzoeksliteratuur. Enzymen zijn niet giftig als ze worden ingenomen, ze zijn gemakkelijk en volledig biologisch afbreekbaar en betekenen geen risico voor het milieu. Veel eiwitten kunnen allergieën veroorzaken bij herhaalde inademing. Stuifmeel, huismijt, huidschilfers van huisdieren en bakmeel zijn bekende inademingsallergenen. Omdat enzymen eiwitten zijn, zijn het ook potentiële inademingsallergenen. Echter, enzymallergie is uitsluitend een beroepsrisico voor arbeiders in fabrieken die grote hoeveelheden enzymen gebruiken, waarbij de mogelijkheid bestaat dat ze herhaaldelijk worden blootgesteld aan significante concentraties in de lucht. Vele jaren van ervaring en talloze onderzoeken tonen aan dat de enzymen die gebruikt worden in was- en reinigingsmiddelen niet het risico met zich meebrengen dat ze allergieën veroorzaken bij consumenten. Er is geen bewijs dat enzymen sensibilisatie van de huid veroorzaken (allergische contactdermatitis) een andere vorm van allergie die te maken heeft met laagmoleculaire stoffen. De mensen die werken in fabrieken waar enzymen worden gemaakt en in wasmiddelproductielocaties, gebruiken de A.I.S.E. Richtlijnen voor het veilig omgaan met enzymen. Neem alstublieft contact op met A.IS.E. voor meer informatie over deze richtlijnen. Klik hier voor meer informatie over risicobeoordeling.

  3. Zitten er conserveringsmiddelen in was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten?
   Ja. Conserveringsmiddelen zijn noodzakelijk in veel was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten om productschade te voorkomen die wordt veroorzaakt door micro-organismen, en om het product te beschermen tegen onopzettelijke besmetting door de consument tijdens het gebruik. Klik hier voor meer informatie over conserveringsmiddelen. Klik hier voor meer informatie over veiligheid van ingrediënten. 

  Algemeen

  1. Ik heb last van diverse allergieën. Hoe kom ik te weten welke producten voor mij geschikt zijn?
   Als u last heeft van diverse allergieën, moet u uw dokter raadplegen om te bepalen welke allergenen of ingrediënten verantwoordelijk zijn voor uw probleem. Om een allergische reactie te voorkomen, kiest u producten die deze stof(fen) niet bevatten. Het is een wettelijke eis dat etiketten informatie geven over ingrediënten, en dat de kwalitatieve formulering van was- en reinigingsmiddelen beschikbaar wordt gesteld op een website. Het website-adres kunt u vinden op het etiket van het product. U kunt ook contact opnemen met de consumentenservicelijn in het land waar u woont.  Een telefoonnummer en/of e-mailadres zou gegeven moeten worden op het productetiket. In geval van twijfel, praat met uw dokter: hij of zij kan het bedrijf vragen om een medisch gegevensblad. Klik hier voor meer informatie.
  2. Ik wil graag meer weten over een specifiek product: wat is de procedure?
   Het belangrijkste advies dat fabrikanten van reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten u kunnen geven is tevens het eenvoudigste: lees alstublieft altijd het etiket voordat u een product gebruikt. Informatie over een product kunt u ook verkrijgen via de consumentenservicelijn of website van de fabrikant. In overeenstemming met de Europese Detergentenverordening (EG 648/2004) zorgen fabrikanten voor websites waar u meer details kunt vinden over de ingrediënten die gebruikt zijn in was- en reinigingsmiddelen. Klik hier om te weten te komen waar u meer informatie kunt vinden over een was- of reinigingsmiddel of een onderhoudsproduct. 
  3. Gebruiken was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten gevaarlijke chemicaliën?

   Fabrikanten gebruiken uitsluitend ingrediënten die essentieel zijn voor de functie van een product, en doen dit alleen als de ingrediënten beschouwd worden als "veilig" wanneer ze gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant. De onderliggende vraag is hier: "hoe beoordeelt de industrie dat een ingrediënt veilig is?" Dit heeft betrekking op de benaderingen van gevaar en risico die besproken worden in het gedeelte over VEILIGHEID . Fabrikanten houden rekening met de conclusies van risicobeoordelingen van chemicaliën om te bepalen welke relevante risicobeheersingsmaatregelen zij toepassen. Zodra is vastgesteld dat het gebruik van een ingrediënt veilig is onder bepaalde voorwaarden, en dat deze voorwaarden overeenstemmen met het juiste, bedoelde gebruik van het product, wordt dit ingrediënt als veilig beschouwd voor gebruik in het product. Fabrikanten bieden alle relevante informatie en adviezen aan op het productetiket, zodat consumenten in staat zijn om deze producten op een veilige en effectieve manier te gebruiken.

  4. Kan ik een reinigingsmiddel gebruiken in combinatie met andere huishoudreinigers?
   Het is niet aan te raden om reinigingsmiddelen of onderhoudsproducten met elkaar te mengen. Alle belangrijke informatie over het veilig gebruiken van reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten, en hoe u de beste resultaten bereikt, kan worden gevonden op het productetiket. Door deze instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen, kunnen gebruikers helpen om zichzelf en het milieu te beschermen, terwijl ze bovendien een optimale prestatie van het product krijgen. Klik hier voor meer informatie. Zie ook de symbolen voor veilig gebruik.
  5. Test de was- en reinigingsmiddelenindustrie producten op dieren?
   We zetten ons in voor de uitbanning van dierproeven. Sinds meer dan 20 jaar is het ons beleid om dierproeven te verminderen, verfijnen en vervangen door er alternatieve methoden voor in de plaats te stellen. De overgrote meerderheid van was- en schoonmaakproducten heeft de consument in het verleden bereikt zonder dat er enig materiaal is getest op dieren, en we zullen hiermee doorgaan in de toekomst. Dierproeven worden alleen uitgevoerd wanneer er geen alternatieve methode is. A.I.S.E. en Cefic zijn actieve partners van het gezamenlijke initiatief EPAA (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing, het Europese partnerschap voor alternatieve methoden voor dierproeven). Het EPAA is een nooit eerder vertoonde samenwerking tussen diensten van de Europese Commissie, grote bedrijven en brancheorganisaties uit zeven industriesectoren. De partners zetten zich in voor het bij elkaar brengen van kennis, onderzoek en middelen om de ontwikkeling, validatie en acceptatie te versnellen van alternatieve methoden voor dierproeven, aanvankelijk voor een periode van vijf jaar.
  6. Wat doet de industrie om de kwaliteit van consumenteninformatie te verbeteren?
   De industrie zet zich in om gebruikers te voorzien van betekenisvolle en relevante informatie over veilig, effectief en duurzaam gebruik van producten. De beste manier om dit te doen is met heldere en eenvoudig te begrijpen etikettering die advies geeft over het juiste gebruik van het product. Andere communicatiekanalen zijn etiketten, websites en consumentenservicelijnen. Deze gezamenlijke industriewebsite is zelf een voorbeeld van deze aanpak.
  7. Wat is het oranje vierkant met het zwarte kruis? Waarom hebben sommige producten een 'irriterend' waarschuwing?
   Was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten moeten bepaalde verplichte informatie dragen als ze ingedeeld worden als "gevaarlijk" onder Europese wetgeving (Gevaarlijke Preparaten Richtlijn 1999/45/EG). Dit symbool vertegenwoordigt het laagste classificatieniveau voor een ingedeeld product zoals dit wordt gedefinieerd door deze Europese wetgeving. Producten die zijn ingedeeld als irriterend voor de ogen of de huid moeten volgens de wetgeving dit waarschuwingssymbool laten zien op de productverpakking. Klik hier voor meer informatie over wettelijke gevaarssymbolen. 
  8. Welke maatregelen zijn genomen door uw industrie als antwoord op milieukwesties?
   Onze industrie zet zich volledig in voor het adresseren van milieukwesties binnen de wereldwijde context van duurzame ontwikkeling. Fabrikanten werken er voortdurend aan om de efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren van hun industriële en logistieke activiteiten, en om ingrediënten te gebruiken die milieuvriendelijker zijn. Ze nemen ook deel aan talloze initiatieven om consumenten te informeren over het duurzame gebruik van hun producten. Klik hier om meer te weten te komen over de belangrijkste initiatieven van de industrie.
   .
  9. Zijn alle oppervlakteactieve stoffen in was- en reinigingsmiddelen biologisch afbreekbaar?

   Ja. Alle oppervlakteactieve stoffen die worden gebruikt in was- en reinigingsmiddelen moeten de huidige Europese wetgeving in acht nemen, dat wil zeggen de Detergentenverordening (EG 648/2004). Deze verordening schrijft voor dat alle soorten oppervlakteactieve stoffen die worden gebruikt in was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten (anionogene, niet-ionogene, kationogene en amfotere oppervlakteactieve stoffen) volledig biologisch afbreekbaar moeten zijn. Alle was- en reinigingsmiddelen moeten hierop worden beoordeeld, en de resultaten moeten goed gedocumenteerd worden voor controle door de autoriteiten. Klik hier voor meer informatie over biologische afbreekbaarheid van oppervlakteactieve stoffen. Klik hier voor meer informatie over oppervlakteactieve stoffen. 

  10. Zijn was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten veilig?
   Het is volledig in het belang van onze industrie om ervoor te zorgen dat de producten veilig gebruikt kunnen worden. We willen onze consumenten uiteraard geen schade toebrengen. Behalve dat we alle wettelijke eisen in acht nemen, lanceren we nooit een product tenzij we betrouwbare wetenschappelijke gegevens hebben die zijn veiligheid ondersteunen, wat in lijn is is met de voorzorgsbenadering. We zetten ons in voor veiligheid voor mens en milieu en herzien onze formuleringen regelmatig in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens om hoge veiligheidsniveaus te handhaven.
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français