Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Veiligheidsinformatie over zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten wordt op dit moment op twee manieren overgebracht: 

-        Via wettelijk verplichte gevaarsetikettering

-        Via veiligheidsinformatie die de A.I.S.E. proactieve heeft ontwikkeld voor vrijwillig gebruik door bedrijven. Zie symbolen voor veilig gebruik


In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen) op het etiket. Om de informatie te verkrijgen die bepaalt welke gevaarssymbolen en –zinnen op het etiket moeten worden gezet, moeten fabrikanten hun product eerst indelen. De indeling van een product betreft een zorgvuldige analyse van de eigenschappen van de ingrediënten die een product bevat en hun concentratieniveaus die – volgens de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn en de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn- beschouwd kunnen worden als gevaarlijk*.

Eerst moeten fabrikanten de gevaarseigenschappen inschatten van alle stoffen in het product. Daarna gebruiken ze de rekenmethode en/of toxicologisch onderzoek om te beoordelen of het product als geheel gevaarlijk is.

De twee hiervoor genoemde richtlijnen worden vervangen door de Europese ‘Classification, Labelling and Packaging’-verordening, die in lijn is met wereldwijd geharmoniseerde regelgeving. Dit betekent dat geleidelijk de gevaarsetiketten worden vervangen door nieuwe, met nieuwe symbolen en tekst. Voor meer informatie klikt u hier . De uitgangspunten van de veiligheidsbeoordeling van producten blijft gelijk.

De test- en rekenmethodes maken deel uit van de Europese Testmethode-verordening (440/2008/EG)),  de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn (99/45/EG) en de CLP-verordening (1272/2008/EG). Het is de rol van nationale autoriteiten om te controleren en garanderen dat fabrikanten zich houden aan de wettelijk verplichte gevaarsinformatie-eisen op het etiket.

De informatie over gevaarsetikettering die hierboven vermeld is, heeft betrekking op het product zoals het verkocht wordt in zijn verpakking. Met andere woorden, dit houdt geen rekening met het feit dat de meeste producten voor gebruik verdund worden. Bovendien wordt door de wet niet in overweging genomen op welke manier de gebruiker in contact zou kunnen komen met de stoffen (waardoor hij de kans op blootstelling aan de gevaarlijke effecten van de stof, als daar sprake van is, vergroot of verkleint). Dit betekent dat het etiket op het product is gebaseerd op hypothetische gevaarsinformatie, en de gebruiker niet informeert over de werkelijke effecten gebaseerd op echte consumentenblootstelling. Klik hier voor meer informatie over het verschil tussen risico en gevaar.

Download het PDF document om meer te weten te komen over de symbolen en R- en S-zinnen.


*Het woord ‘gevaarlijk’ wordt gebruikt in dezelfde context als in de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français