Allergieën

Wat is een allergie?
Een allergie is een overreactie door iemands immuunsysteem op iets dat gewoonlijk onschadelijk is voor andere mensen. Veelvoorkomende stoffen waarvan bekend is dat ze allergische reacties kunnen veroorzaken, zijn eiwitten of chemische stoffen. Voorbeelden zijn onder andere: stuifmeel, huisstofmijt, schimmelsporen, huidschilfers van huisdieren, voedsel (zoals pinda’s, eieren, melk), insectenbeten, medicijnen, conserveringsmiddelen en geurstoffen. Het wordt nog steeds niet volledig begrepen waarom sommige stoffen allergieën op gang brengen en andere niet, en ook niet waarom alleen sommige mensen een allergische reactie ontwikkelen na blootstelling aan allergenen.
In het algemeen kunnen allergieën verschillende reacties veroorzaken, zoals een loopneus, niezen, jeuk, uitslag, zwelling of astma. De schatting is dat één op vier mensen in hun leven ooit een allergie zullen ervaren.
Echter, van de stoffen die aangetroffen worden in was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten wordt slechts zelden vastgesteld dat ze een allergische reactie veroorzaken. Zelfs als er bij een minderheid astma-achtige symptomen zouden kunnen optreden, is er weinig bewijs om te suggereren dat schoonmaakproducten ademhalingsallergieën veroorzaken. Hetzelfde gaat op voor huidreacties, die kunnen optreden bij bijtende of irriterende stoffen als de benodigde bescherming niet aanwezig is. Bepaalde gevoelige mensen kunnen in sommige gevallen een huiduitslag ontwikkelen die bekendstaat als ‘contactdermatitis’ zelfs bij normaal gebruik van reinigingsmiddelen. Echter, slechts 10 % van alle huidreacties wordt veroorzaakt door allergieën. 

Als u vermoedt dat u last heeft van een huidallergie die wordt veroorzaakt door reinigings- of onderhoudsproducten, neem dan de volgende stappen:
1. Bezoek uw huisarts wanneer u gezondheidsproblemen ervaart waarvan u denkt dat ze veroorzaakt zouden kunnen zijn door een mogelijke allergische reactie op iets.
2. Neem bij het bezoek aan uw huisarts een lijst mee van alle producten die u in de afgelopen week heeft gebruikt, waar mogelijk samen met de verpakking. Soms zijn stoffen of sieraden die u heeft gedragen ook van belang voor uw arts. Vertel ook of u veranderingen heeft doorgevoerd in uw leefwijze of dieet.
3. Als dit noodzakelijk is, verwijst de huisarts u door naar een dermatoloog. Bewaar de lijst van producten en verpakkingen om aan de dermatoloog te laten zien. De dermatoloog kan een diagnostische allergietest uitvoeren om te bepalen voor welke stoffen u allergisch bent.
4. Als de diagnose wordt gesteld dat u een allergie heeft, zal de dermatoloog u informatie geven over de stof waarvoor u allergisch bent. Hij zal u adviseren hoe u de stof(fen) kunt vermijden en, waar nodig, een behandeling voorschrijven om de huid- of andere reactie op te lossen.
5. Zorg ervoor dat u de chemische namen kent (26 geurstoffen en alle conserveringsmiddelen staan met hun INCI*naam in de ingrediëntenlijst op het etiket) van de stof(fen) in uw reinigingsmiddel of onderhoudsproduct door het etiket te raadplegen en kijk op de bijbehorende website die informatie geeft over zulke ingrediënten. Klik hier voor meer informatie.
6. Om te voorkomen dat uw allergie terugkomt, moet u zo veel mogelijk voorkomen dat u weer in contact komt met dit materiaal. U kunt dit doen door:
• Was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten die u al in huis heeft, na te kijken. Als een product de stof bevat, moet u het product niet meer gebruiken of voorzorgsmaatregelen nemen om bijvoorbeeld huidblootstelling te voorkomen, zoals het dragen van handschoenen.
• Altijd op het etiket te kijken van ieder reinigings- of onderhoudsproduct wanneer u dit kiest, om te zien of het de stof bevat waarvoor u allergisch bent. Ga naar de website van de fabrikant of het merk voor de volledige ingrediëntenlijst.
• U kunt ook bellen of schrijven met de consumentenservice van de fabrikant voor meer informatie over specifieke ingrediënten van hun producten. (1 en 2)

Veiligheidstoetsen van reinigings- en onderhoudsproducten om de ontwikkeling van een allergie te vermijden 
Bedrijven die consumentenartikelen op de markt brengen zijn er verantwoordelijk voor om te zorgen dat het product veilig is voor zijn bedoelde gebruik en voor misbruik dat kan worden voorzien (of teveel gebruik). Om ervoor te zorgen dat producten veilig worden gebruikt, en op de manier zoals is bedoeld, moet u altijd de etiketten op de verpakking lezen. (3)

Echter, van alle verschillende ingrediënten die mogelijk aanwezig zijn in was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten, worden geurstoffen en conserveringsmiddelen beschouwd als de belangrijkste stoffen die een allergie kunnen veroorzaken. Beide stoffen worden routinematig gebruikt in veel soorten consumentenartikelen waarmee u dagelijks in contact komt. Het is relatief zeldzaam dat was- en reinigingsmiddelen allergische reacties veroorzaken.

Conserveringsmiddelen
Conserveringsmiddelen worden toegevoegd aan was- en reinigingsmiddelen om ervoor te zorgen dat de productkwaliteit behouden blijft en op geen enkele manier achteruitgaat. In een zeer klein aantal gevallen hebben mensen een allergische reactie meegemaakt op conserveringsmiddelen in was- of reinigingsmiddelen. Conserveringsmiddelen worden altijd met hun INCI*-naam vermeld op het etiket, wat het mogelijk maakt dat u het juiste product kiest. (2 en 3).

Geurstoffen
Een geurstof wordt over het algemeen samengesteld als combinatie van verschillende stoffen. Geurstoffen komen voor in veel consumentenartikelen.

Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (SCCS, voorheen bekend als SCCP) heeft vastgesteld welke 26 geurstofallergenen het meest algemeen zijn. Het is verplicht om deze geurstofingrediënten te melden op de het etiket van de verpakking, als ze aanwezig zijn boven 0.01%. Hierdoor kunnen consumenten een geïnformeerde beslissing nemen of het product voor hen geschikt is, als ze bekend zijn met allergische reacties voor deze stoffen.
 
INCI* 
INCI is een afkorting voor  International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (internationale naamgeving van cosmetica-ingrediënten). Het gebruik van INCI maakt het gemakkelijk voor consumenten uit alle landen, ongeacht taalverschillen, om op eenvoudige wijze de aanwezige ingrediënten te herkennen. Op het etiket worden de namen van stoffen geschreven met INCI.

Bronnen:
1. NVZ-leaflet “Was- en reinigingsmiddelen”
2. AISE leaflet “Understanding your Detergents label”
3. Procter & Gamble: ‘science in the box’.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français