Wettelijke gevaarsinformatie en - symbolen

Over alle producten moet,  als ze zijn “ingedeeld als gevaarlijk” volgens Europese wetgeving (Gevaarlijke Preparaten Richtlijn 1999/45/EG) bepaalde wettelijk verplichte informatie gegeven worden. Voor consumentenproducten staat deze informatie op de verpakking. Bij professionele producten wordt de informatie verstrekt via veiligheidsinformatiebladen, evenals op de productverpakking (pakken, vaten, enzovoort).

Gevaarssymbolen zijn ontworpen om de gebruiker een zeer visuele waarschuwing te geven voor stoffen of mengsels die gevaarlijk kunnen zijn. De gevaarcategorie wordt gewoonlijk aangegeven in tekst onder het symbool en gaat altijd vergezeld van standaardzinnen die uitleggen welk type gevaar het betreft en welke voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden om enig letsel te voorkomen. In Europa valt het gebruik van gevaarssymbolen onder de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn. Gevaarssymbolen zijn op Europese schoonmaakmiddelen zwart tegen een oranje achtergrond. Het volgende symbool (een zwart Andreaskruis op een oranje achtergrond) betekent bijvoorbeeld dat het product irritatie kan veroorzaken aan de huid en/of de ogen.
Image


Irriterend
Andere symbolen kunnen aangeven dat het product op een andere manier schadelijk is, zoals dat het bijtend is. In zo’n geval zou het word ‘bijtend’ verschijnen onder het desbetreffende symbool.

Klik hier voor meer informatie over veiligheid.

Het Europese systeem voor het indelen, etiketteren en verpakken van gevaarlijke stoffen en preparaten gaat veranderen. De zwart met oranje symbolen worden geleidelijk vervangen door rood met zwarte symbolen en ook de bijbehorende teksten zullen wijzigen. Uiterlijk 2015 zullen alle symbolen zijn vervangen. Door deze wijzigingen, die zijn vastgelegd in de ‘Classification, Labelling and Packaging’-verordening (CLP), worden de Europese regels in lijn gebracht met wereldwijd geharmoniseerde regels.

Klik hier voor meer informatie de komende veranderingen


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français