Wettelijke gevaarsinformatie en -symbolen

Producten moeten ook bepaalde wettelijk verplichte informatie een plaats geven als ze zijn “ingedeeld als gevaarlijk” volgens Europese wetgeving (Gevaarlijke Preparaten Richtlijn 1999/45/EG). Voor consumentenproducten staat deze informatie op de verpakking. Bij professionele producten wordt de informatie verstrekt via veiligheidsinformatiebladen, evenals op de productverpakking (pakken, vaten, enzovoort.)

Gevaarssymbolen zijn ontworpen om de gebruiker een zeer visuele waarschuwing te geven voor stoffen of mengsels die gevaarlijk kunnen zijn. De gevaarcategorie wordt gewoonlijk aangegeven in tekst onder het symbool en gaat altijd vergezeld van standaardzinnen die uitleggen welk type gevaar het betreft en welke voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden om enig letsel te voorkomen. In Europa valt het gebruik van gevaarssymbolen tegenwoordig onder de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn en de Gevaarlijke Preparaten Richtlijn. Gevaarssymbolen zijn op Europese schoonmaakmiddelen zwart tegen een oranje achtergrond. Het volgende symbool (een zwart Andreaskruis op een oranje achtergrond) betekent dat het product irritatie kan veroorzaken aan de huid en/of de ogen.


Image
Irriterend

Andere symbolen kunnen aangeven dat het product op een andere manier schadelijk is, zoals dat het bijtend is. In zo’n geval zou het word ‘bijtend’ verschijnen onder het desbetreffende symbool.

Klik hier voor meer informatie over veiligheid


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français