Ingrediënten

In oktober 2005 werd de Europese Detergentenverordening (EG 648/2004) van kracht in alle EU-landen. De veranderingen die de nieuwe wetgeving introduceerde hadden invloed op de etikettering en waren bedoeld om consumenten en gebruikers van producten te helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen bij de selectie van een product, veilig gebruik ervan en het bereiken van zo goed mogelijke resultaten.

Etiketten op was- en reinigingsmiddelen bevatten een ingrediëntenlijst – dat is al lange tijd een goed gebruik. Echter, onder de Detergentenverordening moet het etiket meer details laten zien over parfumgrondstoffen. Dit is om te garanderen dat mensen die lijden aan allergieën goed geïnformeerd zijn wanneer ze een product uitkiezen. Ook ieder conserveringsmiddel dat is toegevoegd aan het product, moet worden aangegeven op het etiket. Beiden worden in de lijst opgenomen met hun INCI-naam (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, of: internationale naamgeving van cosmetische ingrediënten).

De volgende etiketteringsvoorschriften zijn van toepassing op verpakkingen van was- en reinigingsmiddelen die verkocht worden aan het algemene publiek en worden in een lijst gegeven op het pak zelf.

De ingrediënten worden opgegeven volgens onderstaande gewichtspercentagebereik-lijst:
— Minder dan 5%,
— 5% of meer maar minder dan 15%,
— 15% of meer maar minder dan 30%,
— 30% of meer

De volgende ingrediëntgroepen moeten vermeld worden op elk product, wanneer ze gebruikt worden in concentraties vanaf 0.2% (gewicht):
— Fosfaten,
— Fosfonaten,
— Anionogene oppervlakteactieve stoffen,
— Kationogene oppervlakteactieve stoffen,
— Amfotere oppervlakteactieve stoffen,
— Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen,
— Zuurstofbleekmiddelen,
— Chloorbleekmiddelen,
— EDTA en de zouten daarvan,
— NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan,
— Fenolen en gehalogeneerde fenolen,
— Paradichloorbenzeen,
— Aromatische koolwaterstoffen,
— Alifatische koolwaterstoffen,
— Gehalogeneerde koolwaterstoffen,
— Zeep,
— Zeolieten,
— Polycarboxylaten.

Als de volgende ingrediëntgroepen zijn toegevoegd moeten ze worden vermeld, ongeacht hun concentratie:
— Enzymen,
— Desinfectiemiddelen,
— Optische witmiddelen,
— Parfums.

Een complete lijst ingrediënten wordt door de fabrikant ter beschikking gesteld op een website.

Als u meer details wilt weten over de Europese Detergentenverordening en wat deze voor u betekent, kunt u de A.I.S.E. Detergents Regulation Leaflet downloaden.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français