Duurzaamheid: een topprioriteit voor onze industrie

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van het heden zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om hun eigen behoeften te vervullen”- Wereld Commissie voor Milieu en Ontwikkeling (de commissie-Brundtland, 1987).

Duurzame ontwikkeling berust op drie pijlers die met elkaar te maken hebben: bescherming van het milieu, sociale ontwikkeling en economische groei. In eenvoudige woorden zorgt duurzame ontwikkeling ervoor dat de handelingen van vandaag geen schade toebrengen aan de generaties van morgen.

Klimaatverandering, bijvoorbeeld, wordt veroorzaakt door broeikasgasemissies die zich in de afgelopen 150 jaar van industriële activiteit hebben opgestapeld in de atmosfeer van de aarde. Volgens het Intergouvernementele Panel over Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties verwacht men dat de voortdurende stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde catastrofale schade veroorzaakt in grote delen van de wereld in de komende decennia, tenzij de broeikasgasemissies snel onder controle kunnen worden gebracht. Het oplossen van dit probleem is des te moeilijker vanwege de groeiende vraag naar energie – één van de hoofdoorzaken van broeikasgasemissies – doordat snel industrialiserende landen een steeds belangrijkere rol beginnen te spelen in de wereldeconomie.

Als gevolg van de temperatuurstijging op aarde zullen gletsjers smelten. Dit zal zwaarwegende gevolgen hebben, waarvan niet de minste is dat het de hoeveelheid beschikbaar drinkwater drastisch zal verlagen in grote delen van de wereld.

Wat betekent dit voor ons?
Zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten spelen een wezenlijke rol in het garanderen van reinheid en hygiëne – in de huizen van mensen en in openbare instellingen zoals scholen en ziekenhuizen, hotels en restaurants. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het beschermen en herstellen van onze eigendommen en geven ons een algemeen gevoel van welzijn. Ze zijn essentieel voor onze gezondheid en kwaliteit van leven, en maken daarom integraal deel uit van sociale ontwikkeling, één van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling.

Maar deze producten hebben ook energie en water nodig, niet alleen bij de manier waarop ze worden geproduceerd, maar zelfs nog meer bij de manier waarop consumenten ze gebruiken. In feite telt hun gebruik voor het overgrote merendeel van hun ecologische ‘voetafdruk’ – de totale milieubelasting van een product, vanaf het ontwerp en het maakproces tot het gebruik en de afvalfase. Daarom is het zo belangrijk dat consumenten weten hoe ze producten op een verantwoorde manier gebruiken, zodat ze volledig kunnen genieten van de voordelen zonder kostbare hulpbronnen te verspillen.

Wat kunnen wij eraan doen?
Onze industrie zet zich volledig in om tegemoet te komen aan het principe van duurzame ontwikkeling. Fabrikanten werken voortdurend aan verbetering van de efficiëntie en duurzaamheid van hun industriële en logistieke activiteiten, en aan het gebruik van ingrediënten die milieuvriendelijker zijn. Ze houden zich ook bezig met talloze initiatieven om consumenten te informeren  over het duurzame gebruik van hun producten.

Cefic and A.I.S.E. hebben een lange, bewezen geschiedenis van proactiviteit op dit gebied. De hoofdstukken in dit gedeelte belichten enkele specifieke ontwikkelingen, campagnes en initiatieven die allemaal proberen om de duurzame productie en consumptie van onze producten aan te moedigen.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français