Toegankelijkheid

RESOLUTIE
De aanbevolen scherminstelling voor deze website is 1024 x 768 pixels, 32 bit kleur.

INZOOMTOETSEN
U kunt de lettergrootte aanpassen met de volgende toetscombinaties:
Windows: druk tegelijkertijd op Ctrl (vasthouden) en de plus (+) of min- (-) toetsen
Mac: druk tegelijkertijd op Cmd (Apple; vasthouden) en de plus (+) of min- (-) toetsen

BROWSERS
Deze website kan het beste worden bekeken met een browser die aan moderne eisen voldoet, zoals Firefox, en is ook geschikt voor Internet Explorer 6 en 7.
PC Browser Downloads:
Firefox
Internet Explorer
 

MAC Browser Downloads:
Firefox
Safari

BEZOEK HET HUIS
Adobe Flash Player plugin is noodzakelijk om de Bezoek het huis-animatie te kunnen bekijken.
Flash Player 

PDF DOWNLOADS
Om PDF-documenten te kunnen bekijken, heeft u  Adobe Acrobat Reader nodig.
Acrobat Reader


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français