Duurzaamheid- Charter van de industrie stelt de norm

A.I.S.E. en Cefic hebben een aantal vrijwillige initiatieven ontwikkeld op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het A.I.S.E. ‘Charter voor duurzaam schoonmaken’ is het belangrijkste initiatief voor zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten die verkocht worden in heel Europa.

Image
Het A.I.S.E. Charter voor duurzaam schoonmaken werd in 2004 gelanceerd in alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het dekt alle productcategorieën van de branche van  zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten, zowel in de huishoudelijke als de industriële/institutionele sector. Dit vrijwillige initiatief was vernieuwend door te stimuleren dat er duurzaamheidbeleidsmaatregelen worden getroffen tijdens alle stadia van de levenscyclus van het product.

Het Charter probeert verder te gaan dan wettelijke eisen om te garanderen dat producten – tijdens hun levenscyclus- worden geproduceerd op de veiligste en meest milieuverantwoorde manier die mogelijk is. Bovendien streeft men ernaar om zeker te stellen dat producten veilig zijn voor hun bedoelde gebruik, en dat alle relevante veiligheidsinformatie en informatie over optimaal gebruik aan consumenten ter beschikking wordt gesteld. Het doel is om te bewegen richting meer duurzame productie- en consumptiepatronen.

Bedrijven die zich aansluiten bij het Charter moeten zich onderwerpen aan externe, onafhankelijke verificatie, en nemen deel aan een jaarlijkse EU-brede beoordeling van bepaalde Key Performance Indicators die economische, sociale en milieuaspecten meten. 

A.I.S.E. rapporteert de voortgang jaarlijks in een duurzaamheidverslag waarin een aantal Key Performance Indicators met betrekking tot de prestaties van de industrie op EU-niveau belicht zullen worden. Het zal onder meer gaan om indicatoren zoals waterverbruik en gemiddeld energieverbruik per ton productie. 

Het Charter werd van meet af aan beschouwd als een evolutief langetermijnprogramma. Het zal mettertijd dan ook verder evolueren om de duurzaamheidpraktijken voor de hele sector te helpen sturen. Regelmatige verbeteringen van het Charter garanderen dat dit Charter het meest geavanceerde duurzaamheidgarantieprogramma blijft om ‘best practices’ te promoten binnen de industrie, met LCA en wetenschap als basis.

 

Nieuw in 2010
De update 2010 is de eerste grote upgrade van het Charter. Nieuw is de duurzaamheidgarantie voor individuele producten, aangeduid met het verbeterde Charterlogo. Bedrijven die zich verbinden aan de update 2010 van het Charter door vrijwillig de nieuwe Advanced Sustainability Profiles (ASP’s – geavanceerde duurzaamheidprofielen) voor productcategorieën na te leven, mogen dit logo op hun producten voeren..

 Links

Charterwebsite voor de consument
Charterfolder
Duurzaamheidverslagen van A.I.S.E.
Chartersite
1st A.I.S.E. Sustainability Report 2006 (2005 data)
2nd A.I.S.E. Sustainability Report 2007 (2006 data)
3rd A.I.S.E. Sustainability Report 2008 (2007 data)
4th A.I.S.E. Sustainability Report 2009 (2008 data)
5th A.I.S.E. Activity and Sustainability Report 2009-2010 (data 2009)
6th A.I.S.E. Activity and Sustainability Report 2010-2011 (data 2010)

Ieder jaar vertelt A.I.S.E. over de vooruitgang in haar Duurzaamheidsrapport met behulp van een aantal Key Performance Indicators die gekoppeld worden aan de algemene prestatie van de industrie op EU-niveau (zoals gemiddeld energiegebruik per ton productie, watergebruik, enzovoort)!

Vrijwillige initiatieven

A.I.S.E. en Cefic hebben een aantal vrijwillige initiatieven ontwikkeld op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het doel van deze initiatieven is  om informatie te verspreiden en het duurzame gebruik van schoonmaak- en onderhoudsproducten te stimuleren, thuis en op het werk. Ga naar het Initiatieven-gedeelte voor informatie over andere vrijwillige initiatieven.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français