ERASM

Image ERASM, Environmental Risk Assessment and Management, was in 1991 het antwoord van de betrokken branches op de voortdurende risicobeoordelingsactiviteiten in Europa.

Dit gezamenlijke platform van de Europese producenten van was- en reinigingsmiddelen en oppervlakteactieve stoffen, vertegenwoordigd door hun verenigingen A.I.S.E. (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien) en CESIO (Comité Européen des Agents Surface et de leurs Intermédiaires Organiques), initieert en coördineert gezamenlijke brancheactiviteiten ter verbetering en uitbreiding van de basis voor, en kennis over, risicobeoordeling van oppervlakteactieve stoffen in was- en reinigingsmiddelen in milieucompartimenten.

De activiteiten van ERASM omvatten een aantal project die beheerd worden door experts uit de industrie en, waar van toepassing, in samenwerking met andere belangstellenden.

www.erasm.org


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français