Responsible Care

Image Responsible Care® is het wereldwijde vrijwillige initiatief van de chemische industrie, waarbij chemieproducerende bedrijven samenwerken aan voortdurende verbetering van hun gezondheids-, veiligheids- en milieuprestatie, en om met belanghebbenden te communiceren over hun producten en processen.
The Responsible Care®-ethiek helpt onze industrie om te werk te gaan op een veilige, winstgevende manier en met zorgvuldigheid voor toekomstige generaties, en werd geprezen door UNEP vanwege haar significante bijdrage aan duurzame ontwikkeling tijdens de Wereldtop over Duurzame ontwikkeling in 2002.

Bezoek www.responsiblecare.org voor meer informatie over het Responsible Care-initiatief. 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français