HERA

Image HERA (Human and Environmental Risk Assessment) is een gezamenlijk initiatief van A.I.S.E. en Cefic, gelanceerd in 1999, dat een gemeenschappelijk raamwerk biedt voor risicobeoordeling van huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Dit raamwerk voor risicobeoordeling levert beoordeelde veiligheidsinformatie over de ingrediënten die in deze producten worden gebruikt, op een effectieve en transparante manier. Dit proces is bedoeld om een op risico gebaseerde aanpak voor chemiewetgeving te stimuleren in de Europese Unie, en kan dienen als proeftuin voor de toepassing van hetzelfde proces in andere sectoren en/of geografische gebieden. Vijf jaar eerder gestart dan REACH, is het werk van HERA van grote waarde voor de activiteiten die nu worden georganiseerd in het kader van de REACH-verordening voor chemische stoffen.

Bezoek www.heraproject.com voor meer informatie over het HERA-project en om een lijst te krijgen van alle risicobeoordelingen die in deze context zijn gemaakt.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français