Duurzame productie

A.I.S.E. en Cefic hebben een aantal vrijwillige branche-initiatieven ontwikkeld om “duurzame productie” te bevorderen. Deze richten zich op de invoering van ‘best practices’ (goede praktijkvoorbeelden) op gebieden zoals selectie van leveranciers, veiligheidsbeoordeling, productie, en productformulering.

Scroll naar beneden om een overzicht te krijgen van deze initiatieven, of klik op de titels aan de linkerbovenkant van het scherm voor meer informatie.

HERA
Het Human and Environmental Risk Assessment (HERA)-project is een gezamenlijk initiatief van A.I.S.E. en Cefic, gelanceerd in 1999, dat voorziet in een gemeenschappelijk raamwerk voor het aanleveren van één gemeenschappelijke risicobeoordeling voor de belangrijkste ingrediënten die worden gebruikt in de branche van huishoudelijke reinigingsmiddelen.
Meer informatie.

Responsible Care
Responsible Care® is het wereldwijde vrijwillige initiatief van de chemische industrie, waarbij chemieproducerende bedrijven samenwerken aan voortdurende verbetering van hun gezondheids-, veiligheids- en milieuprestatie, en om met belanghebbenden te communiceren over hun producten en processen.
Meer informatie.

DUCC
De Downstream Users of Chemicals Coordination Group (coördinatiegroep van bedrijven die ‘lager in de keten’ chemische stoffen gebruiken) werd in 2001 opgericht om te werken aan de REACH-doelen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, met andere woorden: registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen).
Meer informatie.

Charter for Sustainable Cleaning

ERASM
In 1991 werd ERASM gelanceerd (Environmental Risk Assessment and Management, d.w.z.: milieurisicobeoordeling en - beheer), een gezamenlijk initiatief met CESIO (producenten van oppervlakteactieve stoffen) voor onderzoek naar de milieueffecten van oppervlakteactieve stoffen.
Meer informatie.

Laundry Sustainability Projects
De LSP-projecten (duurzaamheid van wasmiddelen) streven ernaar duurzaamheid te bevorderen door bedrijven te stimuleren meer geconcentreerde formules te gaan maken voor wasmiddelen, waardoor de dosering voor een standaardwasmachine lager wordt. De projecten hebben bovendien tot doel om het bewustzijn onder consumenten te vergroten over het milieuvoordeel als ze producten gebruiken die een lagere dosering nodig hebben.
Meer informatie.

Air Fresheners Product Stewardship
A.I.S.E. lanceerde dit initiatief in 2007 om verantwoorde communicatie over, en productie en gebruik van, luchtverfrissers te bevorderen.
Meer informatie.

 

 

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français