Verpakking en weggooien

Image Het optimaliseren van de verpakking en het ‘weggooien van verpakkingen’ zijn gebieden waarin gezamenlijke inspanningen door de industrie, consumenten en plaatselijke autoriteiten een groot verschil kunnen maken.

Verpakkingen zijn essentieel voor was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten, evenals voor veel andere artikelen. De dozen of flessen die deze producten bevatten zijn cruciaal om te zorgen voor juist en veilig transport, presentatie op de supermarktplanken en aflevering op de plaats waar ze gebruikt worden. Verder is de verpakking belangrijk om de consument te voorzien van informatie over de geproduceerde artikelen, omdat deze belangrijke details bevat over het product, de dosering, en de gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen. Daarom is het erg belangrijk dat consumenten altijd het etiket lezen.

Onze industrie streeft naar vermindering van verpakkingsmateriaal en zoekt naar oplossingen door rekening te houden met de twee volgende mogelijke kwesties:

1. Verkleining van het verpakkingsformaat/concentrering:
Concentrering betreft het meer geconcentreerd maken van waspoeders. Op die manier wordt het formaat en het gewicht van het product kleiner, terwijl het product nog steeds net zo effectief is als uw grote doos waspoeder. Het is een feit dat geconcentreerde wasmiddelen:

• Minder energie verbruiken bij de productie.
• Minder grondstoffen nodig hebben (wat betekent dat er minder nodig is per dosis).
• Minder product nodig hebben (en dus minder afval).
• Minder verpakkingsmateriaal gebruiken.

Optimale verpakkingsmaterialen, dankzij de compactering van de producten, worden dus gestimuleerd, vanwege het feit dat ze minder ruimte innemen waardoor er ook minder voertuigen nodig zijn om het product te transporteren.

De eerste geconcentreerde wasmiddelen werden in de jaren negentig op de markt gebracht door de industrie (bron: A.I.S.E.). Onze industrie blijft doorgaan met het introduceren van geconcentreerde wasmiddelen op de markt en, tegelijkertijd, met het zoeken naar andere manieren om de prestatie van haar producten te optimaliseren zonder het milieu te belasten.

2. Ontwikkeling van verpakkingsinzamelingsprogramma’s om het gebruik van verpakkingsmaterialen te optimaliseren.
Sinds 1994 legt Europese wetgeving de verantwoordelijkheid voor het inzamelen en recylen van verpakkingsafval bij diegenen die met verpakkingen omgaan in enig stadium van de toeleveringsketen. De Europese Richtlijn (94/62/EG) voor verpakkingen en verpakkingsafval heeft tot doel om het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen door vermindering, hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning.

De Groene Stip

Green Dot

De Groene Stip is een herkenbaar symbool in veel Europese landen. Bedrijven die het pictogram aannemen, tonen hiermee aan dat ze meewerken aan nationale verpakkingsterughaalsystemen die overal in Europa zijn opgericht.

Ga naar http://www.pro-e.org/ om meer te weten te komen over het verpakkingsterughaalsysteem in uw land.

De Groene Stip is een geregistreerd handelsmerk en werd oorspronkelijk ingevoerd door het  Duales System Deutschland in 1991 (dat licenties verstrekt voor het gebruik van het symbool in andere systemen). In sommige lidstaten wordt het Groene Stip-systeem niet gebruikt, en het gebruik van zo’n symbool is niet verplicht. U kunt meer informatie krijgen over deze verschillende systemen via EUROPEN www.europen.be of, voor systemen die de Groene Stip gebruiken, van ProEurope www.pro-e.org.
Alles over de recyclage in België: ga naar www.fostplus.be.

In 1997 kwam een identificatiesysteem voor verpakkingsmateriaal tot stand door een Beschikking van de Europese Commissie (97/129/EG) voor verpakkingen die gemaakt zijn met kunststoffen, papier of karton, metaal, hout, textiel, glas of composieten. De identificatie moet verschijnen in het midden van of onder de markering voor recycling of hergebruik.

Het gebruik van dit nummerings- en afkortingssysteem is vrijwillig. Echter, als bedrijven ervoor kiezen om de verpakkingsmaterialen die ze gebruiken in de EU te identificeren, zijn ze verplicht om dit te doen in overeenstemming met deze Beschikking van de Commissie.

De identificatie van verpakkingsmateriaal moet niet worden verward met andere symbolen die vaak gebruikt worden op verpakkingen om recycling aan te moedigen of zwerfvuil te voorkomen, of om andere boodschappen over verpakkingen door te geven aan consumenten, zoals de mogelijkheid tot hergebruik.

De Ring van Mobius

Image

De Ring van Möbius, met drie pijlen die elkaar achterna zitten, is het internationaal erkende symbool voor recycling. Iedere pijl vertegenwoordigt een aspect van een succesvol recyclingprogramma: inzameling, opnieuw produceren of verwerken tot een nieuw product, en uiteindelijk de aankoop door de consument. Het symbool wordt gebruikt op artikelen die gerecycled kunnen worden.

Kunststoffen

Image

Plastic flessen, dozen en verpakkingsmateriaal voeren dikwijls een symbool dat aangeeft van welk type kunsthars het voorwerp is gemaakt. De American Society of Plastics Industry (SPI) introduceerde het codeersysteem voor harsen in 1988. De symbolen die afgedrukt worden op plastic flessen, dozen en verpakkingen zijn een variatie op de oorspronkelijke drie Möbius-pijlen. Ze zijn aangepast tot een eenvoudigere en dunnere versie.

Het symbool wordt op een fles gewoonlijk aangetroffen op de bodem, gevormd in het plastic zelf als een verhoogde indruk en daarom niet altijd gemakkelijk zichtbaar. Het symbool bevat een getal binnen de Möbius-pijlen en dikwijls, maar niet altijd, een afkorting eronder van het type kunsthars.

Ga alstublieft naar www.europen.be voor meer informatie.
 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français