Duurzaamheid – De industrie neemt het voortouw!

A.I.S.E. en Cefic hebben een aantal vrijwillige initiatieven ontwikkeld op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hun doel is het geven van informatie en het aanmoedigen van duurzaam gebruik van reinigings- en schoonmaakmiddelen thuis en op het werk.

Hieronder staat een lijst van initiatieven, ontwikkeld door de industrie, die te maken hebben met veiligheid:

HERA
Human and Environmental Risk Assessment on Ingredients of Household Cleaning Products (risicobeoordeling van de ingrediënten van huishoudelijke reinigingsmiddelen betreffende hun effect op mens en milieu).

Responsible Care
Dit is een vrijwillig initiatief van Cefic dat zich ten doel stelt om de manier waarop chemicaliën worden beheerd en gebruikt te verbeteren.

ERASM
Environmental Risk Assessment and Management (Milieu risicobeoordeling en –management), dit is een gezamenlijk project van A.I.S.E., Cefic en CESIO dat in 1991 van start ging.

Safe Use Icons
Symbolen voor veilig gebruik: helpen de consument om onze producten op een veilige manier te gebruiken.

Air Fresheners Product Stewardship
Dit project (rentmeesterschapprogramma voor luchtverfrisserproducten) werd in 2007 gelanceerd door A.I.S.E. om te bevorderen dat luchtverfrissers op een verantwoorde manier worden geproduceerd, dat er op een goede manier over wordt gecommuniceerd, en dat ze verantwoord worden gebruikt.


Ga naar het gedeelte over Initiatieven voor informatie over andere vrijwillige initiatieven .

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français