Biologisch afbreekbare producten- beter voor het milieu

Om duurzaamheid te stimuleren werken fabrikanten hard aan de verlaging van de milieubelasting van hun producten. Dit kan bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan het gebruik van ingrediënten die biologisch afbreekbaar zijn.

Biologische afbraak is de natuurlijke manier waarop organische verbindingen* worden afgebroken door bacteriën. Bacteriën worden in overvloed aangetroffen in rioolwaterzuiveringsinstallaties, riolerings- en waterwegen en ze groeien door chemicaliën af te breken tot kleinere verbindingen, voedingsstoffen en water. Omdat veel ingrediënten van reinigingsmiddelen voor het grootste deel bestaan uit koolstofatomen (met andere woorden, ze zijn organische materialen), zijn bacteriën in staat om dat ingrediënt om te zetten in CO2, water en voedingsstoffen. Wanneer dit gebeurt, vormt het ingrediënt geen risico voor het milieu omdat CO2, water en voedingsstoffen veilig zijn.

Er zijn twee algemene vormen van biologische afbraak: aeroob, wat plaatsvindt in aanwezigheid van lucht, en anaeroob, wat gebeurt bij afwezigheid van lucht. De afvalproducten van aerobe biologische afbraak zijn koolzuur, water en minerale zouten terwijl het anaerobe proces minder efficiënt is maar ook minder vaak voorkomt en kan resulteren in het ontstaan van methaan of andere kleine koolwaterstofverbindingen.

Volledige biologische afbraak betekent dat het niveau van biologische afbraak dat bereikt wordt wanneer de verbinding volledig is opgebruikt door micro-organismen in de aanwezigheid van zuurstof uitmondt in diens volledige afbraak tot kooldioxide, water en minerale zouten.

Primaire biologische afbraak wordt vooral in aanmerking genomen in de context van oppervlakteactieve stoffen, die de belangrijkste wasactieve stoffen zijn van een was- of reinigingsmiddel. Het wordt ‘primair’ genoemd omdat het de eerste stap is in het proces van biologische afbraak van deze wasactieve stoffen. Deze initiële afbraakstap leidt tot het verlies van de oppervlakteactieve eigenschappen, wat tegelijkertijd de giftigheid van de wasactieve stof uitschakelt.

Sinds eind jaren zeventig is het wettelijk verplicht dat fabrikanten moeten aantonen dat hun anionogene en niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen primair afbreekbaar zijn. Tegenwoordig voldoet de overgrote meerderheid van de gebruikte oppervlakteactieve stoffen in was- en reinigingsmiddelen – inclusief kationogene en amfotere oppervlakteactieve stoffen- aan de nog striktere eisen voor volledige biologische afbraak.

De introductie van de Europese Detergentenverordening (EG 648/2004) in oktober 2005 stelde het bewijs van volledige biologische afbreekbaarheid overal in de EU verplicht voor alle groepen oppervlakteactieve stoffen die worden gebruikt in huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen. Klik hier om meer te weten te komen over biologische afbreekbaarheid.

Image

 * In was- en reinigingsmiddelen worden veel organische verbindingen gebruikt, naast oppervlakteactieve stoffen ook bijvoorbeeld enzymen en parfum.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français