Levenscyclusanalyse – de basisprincipes

Life Cycle

Levenscyclusanalyse (LCA) is een gereedschap om de milieuaspecten en mogelijke belasting tijdens het leven van een product te bestuderen – “van de wieg tot het graf”. Als het gaat om was- en reinigingsmiddelen kijkt LCA naar criteria die variëren van de keuze van grondstoffen tot productie, distributie, gebruik en afval.

Met betrekking tot duurzame ontwikkeling is het belangrijk dat de gehele levenscyclus van het product onder de loep wordt genomen. Men moet bijvoorbeeld niet alleen kijken naar hoe een product wordt gemaakt (ontwerp, productie, verpakking, distributie) maar ook naar hoe het wordt gebruikt. Tot de algemene categorieën van milieubelasting behoren het gebruik van hulpbronnen, gezondheid van de mens, en ecologische gevolgen (zoals water, energie, afvalbelasting).

De LCA-grafiek hieronder laat zien dat het merendeel van de belasting door een huishoudelijk textielwasmiddel plaatsvindt tijdens de gebruiksfase. Consumenten aanmoedigen om hun steentje bij te dragen, dat wil zeggen hun gedrag te veranderen naar meer duurzame consumptiepatronen, is daarom een van de meest veelbelovende manieren om het milieu te helpen beschermen.

Levenscyclusanalyse van een compact waspoeder en het hoofdwasproces
(bron: A.I.S.E. LCA Task Force)

Levenscyclusanalyse
Image

Note: COD; Chemical Oxygen Demand (chemische zuurstofbehoefte).

Zoals de grafiek laat zien, wijst de levenscyclusanalyse erop dat emissies bijzonder hoog zijn tijdens de gebruik- en weggooifasen voor huishoudwasmiddelen. Iedere vermindering in gebruiksvolumes en wastemperaturen zou eveneens de belasting van productie en transportenergie verminderen, en verpakking en vast afval- en daarmee de gehele milieubelasting. Dit onderstreept de noodzaak om zowel duurzaam ontwerp als duurzame consumptie te stimuleren.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français