Disclaimer

LEES DIT ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG VOORDAT U DE WEBSITE BEZOEKT

Voorwaarden voor het gebruik van deze website. Deze voorwaarden kunnen ieder moment worden gewijzigd.

Inhoud

De informatie die, en het materiaal dat, wordt aangeboden op deze website is uitsluitend ter informatie. Het wordt te goeder trouw aangeboden. Deze informatie wordt verondersteld juist te zijn. Desalniettemin aanvaarden Cefic noch A.I.S.E. enigerlei aansprakelijkheid, en evenmin bieden zij garanties, betreffende de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie. Cefic en A.I.S.E. houden zich niet aansprakelijk voor welke onnauwkeurigheid of onvolledigheid van informatie dan ook in de inhoud van deze website.

Verwijzingen naar producten die genoemd en aanbevolen worden in de website zijn verstrekt uitsluitend voor informatieve doeleinden, waarbij de beslissing over productkeuze overgelaten wordt aan de oordeelkundigheid van de consument. Cefic en A.I.S.E. zelf stellen geen producten of diensten ter beschikking aan consumenten. Derhalve vormen de beschrijvingen van productcategorieën, ingrediënten of diensten op deze website geen verkoop- of leveringsaanbod van Cefic en/of A.I.S.E..

Cefic  en/of A.I.S.E. kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de manier waarop iemand de informatie van deze website gebruikt. Evenmin kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die resulteert uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie die deze website bevat.

Cefic en/of A.I.S.E. behouden zich het recht voor om de website op enig moment te wijzigen en updaten zonder voorafgaand bericht.

Copyright
Deze site en zijn inhoud vallen, waar toepasselijk, onder het copyright van Cefic en A.I.S.E.  Reproductie is toegestaan, uitgezonderd voor commerciële doeleinden, mits de bron wordt vermeld en erkend.

Cefic en A.I.S.E. claimen geen copyright op enige officiële documenten of documenten in het publieke domein die gepresenteerd worden op deze website. Het copyright, indien van toepassing, op het materiaal van een derde partij dat wordt aangetroffen op deze website, dient eveneens te worden gerespecteerd.

Handelsmerk
Merkgebonden rechten van logo’s of handelsmerken, zoals bijvoorbeeld het Cefic logo dat wordt vertoond op deze website, moeten worden gerespecteerd; er worden geen rechten toegekend.

Links
Links naar andere websites worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. Derhalve impliceren deze links noch verantwoordelijkheid voor, noch goedkeuring van, de informatie die deze websites bevatten door Cefic en/of A.I.S.E. Cefic en/of A.I.S.E. accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor deze websites of voor informatie die zij bevatten.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français