Lees altijd het etiket

Onze producten zijn ontworpen om veilig te zijn voor hun bedoelde gebruik. Echter, het is erg belangrijk om zorgvuldig het etiket te lezen voordat u een product gebruikt, met name als het potentieel gevaarlijke ingrediënten bevat.

Dit gedeelte geeft enkele handige tips die u kunnen helpen om ongelukken of verkeerd gebruik te voorkomen, naast belangrijke informatie over wat u moet doen in geval van nood. Maak alstublieft een bladwijzer/favoriet van deze pagina om snel toegang te hebben tot deze belangrijke informatie.

IN GEVAL VAN NOOD
1) Blijf rustig
2) Zoek de noodgevalinformatie op het etiket op en volg de eerstehulp-aanwijzingen op:

a. Inslikken: wek geen braken op; bel onmiddellijk een arts.
b. Contact met ogen of huid: spoel grondig met schoon water en neem contact op met een arts als de irritatie of pijn blijft aanhouden. Als u contactlenzen draagt, moet u deze onmiddellijk verwijderen.
c. Allergische reactie: bel een arts of ambulance als er sprake is van een opgezwollen keel.
3) Zoek medische hulp in geval van nood. Uw arts kan contact opnemen met het nationaal vergiftigingsinformatiecentrum (NVIC) van het RIVM voor gedetailleerde informatie over het product. Het NVIC geeft geen informatie aan consumenten: www.vergiftigingen.info
Voor België, contacteer onmiddellijk het Antigifcentrum voor dringende gevallen. Gratis nummer: 070 245 245.  Een arts staat 7 dagen op 7, 24h op 24h ter beschikking.  Voor meer inlichtingen: www.poisoncentre.be

ONGEVALLEN VOORKOMEN
1) Lees altijd het etiket en volg de aanwijzingen voor veilig gebruik op. 
2) Draag beschermende kleding of beschermingsmiddelen (zoals handschoenen of een veiligheidsbril) bij het omgaan met bijtende producten.
3) Zorg voor goede ventilatie. Werk buitenshuis als dit mogelijk is.
4) Houd kinderen op afstand wanneer u gevaarlijke producten gebruikt; laat het product nooit naast de emmer of op het aanrecht staan.
5) Onthoud dat een ‘kinderveilige sluiting’ geen garantie biedt dat kinderen de verpakking niet open kunnen krijgen; het maakt het alleen moeilijker voor hen. Bewaar gevaarlijke producten altijd buiten het bereik van kinderen, bij voorkeur achter slot en grendel.
6) Verwijder nooit de etiketten en zorg ervoor dat de etiketten leesbaar blijven.
7) Meng nooit twee of meer producten met elkaar: u zou een gevaarlijke chemische reactie kunnen veroorzaken.
8) Bewaar producten altijd in hun originele verpakking. Als u navullingen gebruikt, gebruik dan altijd dezelfde verpakking (om het mengen van verschillende producten te vermijden) en zorg ervoor dat er geen kinderen aanwezig zijn wanneer u navult.
9) Sluit de verpakking (of spoel deze om) voordat u deze in de vuilnisbak doet.


REGEL NR. 1: LEES HET ETIKET!
Bepaalde typen huishoudproducten, zoals gootsteenontstoppers of bleekmiddel, vereisen speciale voorzorgen en zijn daarom gemarkeerd met speciale gevaarssymbolen. Als u een gevaarssymbool aantreft op het etiket, moet u het product nooit gebruiken voordat u de waarschuwingszin zorgvuldig heeft gelezen en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

De wet schrijft voor dat alle potentieel gevaarlijke producten gevaarsinformatie tonen op het etiket. Het is essentieel dat consumenten deze informatie lezen, zodat ze zich bewust zijn van het risico en de noodzakelijke stappen kunnen nemen om het veilige gebruik van het product te garanderen. Het etiket vertelt u ook wat u moet in geval van verkeerd gebruik of een ongeluk.

Neem het product altijd mee als u uw arts of het bedrijf belt, om het etiket te kunnen voorlezen aan de persoon aan de lijn. Hierdoor kunnen zij u nauwkeurige adviezen geven. Als u naar de dokter gaat, neemt u het product mee in zijn oorspronkelijke verpakking.

Let op: Het gevaarssymbool is alleen van toepassing op het product zoals het in de verpakking zit.

WAT U MOET DOEN IN GEVAL VAN VERKEERD GEBRUIK OF EEN ONGELUK:

Inslikken
Wees voorbereid op het geven van de volgende informatie aan uw arts:
- Welk product is ingeslikt;
- Hoeveel product is ingeslikt (hapje, slokje, beker, enzovoort)
- Hoe laat het product was ingeslikt
- De symptomen;
- Eerstehulp-maatregelen die zijn uitgevoerd;
- De leeftijd en/of het gewicht van de patiënt.
- Bekende allergieën.

Zoek medische hulp in geval van nood

De huid
Als gevaarlijke producten in aanraking komen met de huid, moet de huid grondig gespoeld worden met schoon lauw water. Spoel minimaal 10-15 minuten bij bijtende producten. Bezoek een arts wanneer u twijfelt, of wanneer de pijn aanhoudt. Lees alstublieft het gedeelte “Lees het etiket ” voor meer informatie over giftige producten en de symbolen die op hun verpakking staan.

De ogen
Als er spatten van een bijtende stof in uw ogen komen, moet u de ogen grondig spoelen met schoon lauw water. Als u lenzen draagt, moet u deze onmiddellijk na het contact met het product uitdoen; stoffen kunnen opstapelen in het traanvocht achter het oog, wat voorkomt dat de stof kan worden uitgespoeld. Vergeet niet om ook onder de oogleden te spoelen. Bezoek een arts wanneer u twijfelt, of wanneer de pijn aanhoudt.
Voor België, contacteer het Antigifcentrum bij twijfel.  Gratis nummer : 070 245 245.  Een arts staat 7 dagen op 7, 24h op 24h ter beschikking.
Voor meer inlichtingen : www.poisoncentre.be .

Inademing
Als u een stof per ongeluk inademt, moet u allereerst frisse lucht inademen. Zorg er alstublieft voor dat andere mensen de kamer niet binnengaan nadat u deze hebt verlaten, voordat de kamer grondig is geventileerd. Bezoek een arts wanneer u twijfelt, of wanneer de pijn aanhoudt.
Voor België, contacteer het Antigifcentrum bij twijfel.  Gratis nummer : 070 245 245.  Een arts staat 7 dagen op 7, 24h op 24h ter beschikking.
Voor meer inlichtingen : www.poisoncentre.be .

 


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français