Zorgvuldig beoordelen van productveiligheid

Uitstekende schoonmaak- en onderhoudsmiddelen vertrouwen op uitstekende chemische formuleringen om de klus te klaren. Fabrikanten doen hun uiterste best om te garanderen dat hun producten veilig gebruikt kunnen worden, door strenge testen en door te zorgen voor ‘gemakkelijk-op-te-volgen’ instructies en etikettering. Maar hoe stellen fabrikanten vast wat veilig is en wat niet? Hoe worden niveaus van ‘gevaar’ en ‘risico’ bepaald?

Als het gaat om de veiligheidskenmerken van chemische ingrediënten, is het belangrijk om de exacte betekenis te kennen van de gebruikte terminologie. Veel mensen gebruiken bijvoorbeeld de termen ‘gevaar’ en ‘risico’ alsof ze onderling uitwisselbaar zijn, maar in feite hebben deze woorden heel verschillende betekenissen!

Risico? Gevaar? Blootstelling? Wat is het verschil?
Het ‘gevaar’ van een chemische stof is zijn intrinsieke vermogen om nadelige effecten te veroorzaken.
Het ‘risico’ is de waarschijnlijkheid dat die effecten zich zullen voordoen in de toepassingen waarin de chemische stof is gebruikt.

GEVAAR:
De manier waarop een object of situatie schade zou kunnen veroorzaken aan de gezondheid en/of het milieu
 xBLOOTSTELLING:
De mate waarin de waarschijnlijke ontvanger van de schade wordt blootgesteld aan- of kan worden beïnvloed door- het gevaar
 =RISICO
De kans dat de schade daadwerkelijk zal optreden

De straat oversteken is bijvoorbeeld een gevaarlijke handeling, omdat het zou kunnen aflopen met een ongeval. Maar niemand suggereert dat dit verboden moet worden: in dit geval verminderen de richtlijnen en veiligheidsmaatregelen waarmee de handeling wordt uitgevoerd het risico tot een aanvaardbaar niveau. Hetzelfde principe kan worden toegepast op chemische stoffen.

Voor een chemische stof moet een risicobeoordeling niet alleen rekening houden met de intrinsieke gevaren van die chemische stof, maar ook met de manier waarop die gevaren verzacht kunnen worden door de blootstelling te beperken tot aanvaardbare niveaus. Het is daarom essentieel om informatie te bieden over chemicaliën die is gebaseerd op gevaren en risicobeoordelingen, om klanten en eindgebruikers een juist begrip te bieden van de veiligheidskwesties die erbij betrokken zijn. Door dit te doen toont de industrie haar betrokkenheid bij het verantwoordelijke gebruik van producten, zowel voor de veiligheid van mensen als voor het milieu.
 
 
Image 

Lees meer:
Cefic: Engelstalige brochure over het verschil tussen risico en gevaar
- Gemeenschappelijk  A.I.S.E/Cefic risicobeoordelingsproject, zie HERA (Engelstalig)

Beheer van chemische stoffen: beoordeling en beheersen van risico 
Om risico’s te beheersen, houden de fabrikanten van producten die chemische ingrediënten gebruiken rekening met de uitkomsten van de risicobeoordelingen wanneer zij hun formules ontwikkelen. Op basis van deze uitkomsten bepalen ze hoe het risico kan worden verminderd en ze geven relevante informatie aan consumenten en eindgebruikers over hoe zij het product veilig kunnen gebruiken en welke toepasselijke risicoverlagende maatregelen zij moeten nemen. Deze informatie wordt verstrekt via diverse communicatiekanalen, waaronder de website van de fabrikant, de consumentenservicelijn en het etiket of de verpakking van het product zelf.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français