Cefic

Image
Cefic:
de Europese Raad voor de chemische industrie is de in Brussel gevestigde organisatie voor de Europese chemische industrie. Cefic vertegenwoordigt ongeveer 29.000 grote, middelgrote en kleine chemische bedrijven die samen meer dan een derde van de wereldwijde productie van chemicaliën voor hun rekening nemen. Cefic-leden zijn rechtspersonen en sectorbedrijven met een productiebasis in Europa en Europese nationale federaties.
Innovatief en gedreven door onderzoek speelt de Europese chemische industrie een leidende rol in de ontwikkeling van duurzame oplossingen die de welvaart vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren, zowel in Europa als in de rest van de wereld.
In aanvulling op het volledig in acht nemen van bestaande wetgeving, is Cefic gecommitteerd aan verbetering van haar beheer van chemicaliën en chemische processen via het wereldwijde Responsible Care®-programma en een combinatie van vrijwillige initiatieven en specifieke actieprogramma’s zoals Global Product Strategy (d.w.z., wereldwijde productstrategie) en het Long-Range Research Initiative (LRI, langetermijn onderzoeksinitiatief), SusChem (European Technology Platform for Sustainable Chemistry, Europees technologieplatform voor duurzame chemie), onder andere. Door voort te bouwen op deze initiatieven zal Cefic waarde blijven leveren aan haar leden en biedt zij oplossingen voor maatschappelijke behoeften.
Kijk voor meer informatie over Cefic op www.cefic.be .
De vereniging die de chemische industrie vertegenwoordigt in Nederland is de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI): zie www.vnci.nl


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français