Welkom bij Cleanright

Op deze website vindt u een breed aanbod van nuttige informatie over wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten die u in uw huis gebruikt.

Omdat deze website ondersteund wordt door de industrie, doet Cleanright geen uitspraken over specifieke merken, maar geeft informatie die algemeen geldig is voor de verschillende producttypen en productfamilies. Het doel van deze site is om u de informatie te geven die u nodig hebt om uw eigen geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen, en om de beste resultaten te bereiken met uw producten op een veilige en voor het milieu verantwoorde manier. Deze site is tevens ontworpen om informatie te verschaffen aan instituten en maatschappelijke organisaties. Informatie voor het algemene publiek is in kleur. Delen die  met grijs zijn aangegeven in de navigatiebalk, bieden informatie die meer technisch van karakter is. Wij hopen dat uw bezoek informatief en nuttig zal zijn!

Het Charter voor Duurzaam Schoonmaken is een vrijwillig initiatief van de industrie om fabrikanten en consumenten aan te moedigen om duurzamere schoonmaakmethoden te volgen. U zult het logo van het Charter in toenemende mate aantreffen op een breed scala van schoonmaakproducten, om te beginnen op wasmiddelen. Ontdek hier meer .

Cleanright is een gezamenlijk initiatief van A.I.S.E. , de organisatie die de industrie vertegenwoordigt van zeep, wasmiddelen, reinigingsmiddelen en onderhoudsproducen, en Cefic , die de chemische industrie vertegenwoordigt in Europa.

In Nederland worden deze branches vertegenwoordigd door NVZ en VNCI .
In België worden deze branches vertegenwoordigd door DETIC en Essenscia .

Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français